Поддршка за развој на демократско општество во кое Ромите и други лица соочени со ексклузија од општеството се еднакви во правата и можностите.

Визија

Најнови вести и случувања

October 16, 2018

Прва обука за партнерски организации и целната група вклучени во рамки на проектот „Социјална инклузија на ромски жители и повратници во Македонија

 На ден 15.10.2018 година со почеток во 10:00 часот,  во просториите на центарот на  „Романо вило” – Кочани се одржа првата обука за партнерски организаци и целната група вклучени во рамки […]
September 20, 2018

Тркалезна маса ,,Сите сме дел од ова општество”

  Тркалезна маса 14.09.2018година Во рамките на проектот „Сите сме дел од ова општество” имплементиран од здружението „Романо Вило”-Кочани,  грант на Национален Ромски Центар- Куманово и […]
September 13, 2018

Шеста обука за фундаментални права

На ден 12.09.2018 година со почеток во 10:00 часот,  во просториите на центарот на  „Романо вило” – Кочани се одржа средба со адвокат и лица кои се соочуваат со проблеми […]

Историјат

Како млади активисти, членови, волонтери бевме дел од повеќе невладини организации. Секое членство во ново здружение ни носеше нов предизвик, искуство, успеси и неуспеси.

Мотивацијата за да се формира „Романо вило“ произлегува од потребата на заедницата во нашиот град. Затоа нашата визија e подршка за развој на демократско општество во кое Ромите и други лица соочени со ексклузија од општеството се еднакви во правата и можностите, a мисија преку директна работа со луѓето и анализа на опкружувањето ќе се засили инклузијата почитувајќи ги сите еднакви пред законот и во средината каде живеат.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
 

Преку директна работа со луѓето и анализа на опкружувањето ќе се засили инклузијата почитувајќи ги сите еднакви пред законот и во средината каде живеат.


КОНТАКТ