Прва обука за партнерски организации и целната група вклучени во рамки на проектот „Социјална инклузија на ромски жители и повратници во Македонија

Тркалезна маса ,,Сите сме дел од ова општество”
September 20, 2018

Прва обука за партнерски организации и целната група вклучени во рамки на проектот „Социјална инклузија на ромски жители и повратници во Македонија

 На ден 15.10.2018 година со почеток во 10:00 часот,  во просториите на центарот на  „Романо вило  Кочани се одржа првата обука за партнерски организаци и целната група вклучени во рамки на проектот „Социјална инклузија на ромски жители и повратници во Македонија”.    Г-ѓа Весна Кардалевска преку презентација, визуелно им претстави што значи да се има свој бизнис, што значи да се биде социјален претприемач, како да се претвори бизнис идејата во бизнис модел. На оваа обука се презентираше и формуларот за бизнис модел канвас. Потоа следуваше групно пополнување на формуларот за бизнис модел канвас, презентирање и дискусија.