Шеста обука за фундаментални права

Втора интерактивна, креативна, иновативна и аудиовизуелна работилница
August 24, 2018
Тркалезна маса ,,Сите сме дел од ова општество”
September 20, 2018

Шеста обука за фундаментални права

На ден 12.09.2018 година со почеток во 10:00 часот,  во просториите на центарот на  „Романо вило” – Кочани се одржа средба со адвокат и лица кои се соочуваат со проблеми во делот на легализација на куќи  и приватизација на дворно место. На оваа средба истите овие лица добиа правни, информативни совети од страна на адвокатот. Секој од учесниците доби инструкции за тоа како да постапува во иднина.