March 25, 2018

Сите сме дел од ова општество

Период на имплементација: 20.03.2018- 20.09.2018 Цели на проектот се: Намалување  на дискриминацијата кон ромските деца во образованието Зголемување на степенот на информираност на ромската заедница за основните […]
January 22, 2017

Социјална инклузија на ромски жители и Роми повратници во Македонија

Моментално сме вклучени во проектот „Социјална инклузија на ромски жители и Роми повратници во Македонија” во соработка со Национален Ромски Центар од Куманово. Период на имплементација: 01.06.2016 […]
January 22, 2017

Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво

Период на имплементација: 15.01.2017 – 15.07.2017 Главна цел на проектот: Градење мир поттикнување на инклузивност кај помалите заедници. Проектната цел е насочена кон јакнење на капацитетот […]