Неизмерна радост кај првачињата

Социјална инклузија на ромски жители и Роми повратници во Македонија
January 22, 2017
Генерациски вкусни јадења
January 25, 2017

Неизмерна радост кај првачињата

Здружението „Романо вило“ во партнерство со Национален ромски центар во рамките на проектот „Социјална инклузија на ромски жители и роми повратници во Македонија” со финансиска подршка од „Ние дејствуваме” поделија 55 училишни пакети на првачиња.
Љубопитни очи, насмеани детски лица, чувство на благодарност од страна на родителите се чувствуваше во центарот на Романо Вило.